Информационни технологии

  • Изготвяне на поръчков софтуер
  • Анализ и оптимизация на бизнес процеси
  • Помощ и изпълнение при процеса на събиране на бизнес изисквания за поръчков софтуер
  • Внедряване на поръчков софтуер в ИТ средата на клиента
  • Интеграция на съществуващи системи на клиента
  • Поддръжка и надграждане на предоставен от нас софтуер
  • Персонализация на стандартен и поръчков софтуер, предоставен от нас